მაღალი ტოლერანტობის მქონე ეფექტური პროდუქტები ცხოველებისვის


თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგებული საუკეთესო თერაპიული გადაწყვეტილება

  • უნიკალური თერაპიული სისტემა: ჰეელის პროდუქტები მოქმედებს ერთდროულად ორგანიზმში რამდენიმე პროცესზე და ახდენს ბიოლოგიურ იპროცესების მოდულაციას სწრაფი და მდგრადი აღდგენისათვის
  • ორგანიზმის ენაზე საუბარი და გაგება: ინგრედიენტების დაბალი კონცენტრაცი ა კორელაციაშია ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნებთან

მედიცინის ახლებური გადააზრებით და გაგებით შექმნილი


  • ჰოლისტური მიდგომა და ბუნებრივი ბიომარეგულირებელი თერაპია კომბინირებულია მტკიცებაზე დაფუძნებულ კვლევებთან
  • მუდმივი კვლევები და ძიება პროდუქტის ეფექტურობის მეცნიერული მტკიცებულებით გასამყარებლად
  • მუდმივი კოოპერაცია და კოორდინაცია ვეტერინარ ექიმებთან ახალი თერაპიული ეფექტების ძიებაში
  • კოლაბორაცია აკადემიურ წრეებსა და პრაქტიკას შორის.დიალოგი ექსპერტთა შორის რათა მოხდეს მეცნიერული ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების მუდმივი ცვლა

მულტიტარგეტული-მულტიკომპონენტური პრინციპი


დაავადებები კომპლექსური პროცედურებია, რომელიც გავლენას ახდენს ორგანიზმში სხვადასხვა პროცესებზე ჰეელის პროდუქტები შედგება მრავალი ეფექტური ნივთიერებისაგან (მულტიკომპონენტური) და მოქმედებს ერთდროულად სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე (მულტიტარგეტული) რითიც საფუძვლიანად ებრძვის დაავადების მიზეზს ერთდროულად სხვადასხვა პროდუქტების გამოყენების ორგანიზმისათვის სტრესის მიყენების ნაცვლად, ჰეელის პროდუქტებს შესწევს უნარი, უმკურნალოს კომპლექსურ დაავადებებს მცირე გვერდითი ეფექტებითა და ორგანიზმის ბუნებრივი პროცესების შესაბამისად.

ჰეელი ვეტი უსაფრთხო არჩევანია სპორტული აქტივობებისას


ხენოსნობის საერთაშორისო და ეროვნული სპორტის ფედერაციის მიერ რეგულირებული ანტიდოპინგური და კონტროლირებადი მედიკამენტების წესები (ცხენოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის (FEI) თანახმად) საინექციო ჰომეოპათიური საშუალებები, როგორიცაა ტრაუმელი და ცელ

დაშვებულია,

  • თუმცა საჭიროებს დოკუმენტირებას, როგორც „თვით-დეკლარირებადი სუბსტაცია“ ვეტერინალური ფორმა 4 - ის სახით (ივსება პასუხისმგებელი ვეტერინარის მიერ)