სემინარი “თანამედროვე მიდგომა და რეკომენდაციები მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციის მკურნალობაში”

სატესტრო რეჟიმი