პანდემია. ამბოლატორიულ ეტაპზე პაციენტების მართვის პრაქტიკული გამოცდილება

სატესტრო რეჟიმი