„ბიორეგულაციური მედიცინის როლი და ეფექტურობა ქრონიკული დაავადებების თერაპიაში“

სატესტრო რეჟიმი