ჩატარდა კვლევა ტრაუმელის ეფექტურობა საყრდენმამოძრავებელი სისტემის დაავადების მკურნალობის დროს
 PDF ფაილი