მომზადების პრინციპები

პრეპარატების მომზადება ხდება გერმანული ჰომეოპათიური ფარმაკოპეის წესების მიხედვით. დოქტორ ჰ. ჰ. რეკევეგის მიერ შემუშავებული საფეხუროვანი პოტენცირების ტექნოლოგია პრეპარატის თითოეული კომპონენტით ურთიერთგაძლიერებისა და ურთიერთშევსების ეფექტის მიღწევის საშუალებას იძლევა. ქარხნის საწარმოო ხაზი და ჰეელ-ის პრეპარატების წარმოების პროცესები GMP თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება.

ხარისხის კონტროლი წარმოების ყველა ეტაპზე ხორციელდება:

ნედლეული:

– მხოლოდ ნატურალური კომპონენტები;

– საიმედო მომწოდებლები;

– ნედლეულის სტანდარტების უმკაცრესი დაცვა;

– შემოსული მასალის შემოწმება;

– შენახვის შესაბამისი პირობები;

– წარმოებაში შემოსული ნედლეულის ხარისხის კონტროლისას სტანდარტების დაცვა.

საწარმოო პროცესი:

– კონტროლი წარმოების ყოველ ეტაპზე;

– პრეპარატის ყველა კომპონენტის კონტროლი პოტენცირების მომენტიდან დასაფასოებელ ხაზზე მზა მასის მისვლამდე.

მზა პრეპარატი:

საბოლოო პროდუქტის ხარისხის კონტროლო და მისი სუბსტანციის შესწავლა.