კომპანია „ბიომედიკა“ ფარმაცევტებს ბიორეგულაციური მედიცინის სფეროში უფასო სწავლების კურსებს სთავაზობს. რის საფუძველზეც შეგეძლებათ:

1. კომპანია ჰეელ-ის კომპლექსური ბიომარეგულირებელი პრეპარატების შესწავლა რეცეპტურული ჯგუფების მიხედვით

2. კომპანია ჰეელ-ის კომპლექსური ბიომარეგულირებელი პრეპარატების შესწავლა საპასუხისმგებლო თვითდახმარების ჯგუფების მიხედვით

3. საპასუხისმგებლო თვითდახმარებისას რეკომენდაციების ფორმირების ჩვევების ჩამოყალიბება კომპანია ჰეელ-ის კომპლექსური ბიომარეგულირებელი პრეპარატების დახმარებით

ამის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ მომხმარებელთა ბაზა, აამაღლოთ და დაასტაბილუროთ გაყიდვათა მოცულობა.