სხვა პრეპარატებთან თავსებადობა

  • ბიომარეგულირებელი პრეპარატების დანიშვნა არ გამორიცხავს სხვა სამკურნალო საშუალებების გამოყენებას - ისინი თავსებადია ერთმანეთთან
  • ბიომარეგულირებელი პრეპარატები ეხამებიან ერთმანეთს - ავსებენ და აძლიერებენ სამკურნალო ეფექტს. რამდენიმე პრეპარატის ერთად დანიშვნისას, მათი  გამოყენება შესაძლებელია როგორც ერთდროულად, ისე დროის სხვადასხვა ნაწილში
  • ტოქსიკურ, ან გვერდითი ეფექტის მქონე ქიმიურ პრეპარატებთან (აასს, ანტიბიოტიკები, ჰორმონები, სისხლძარღვთა შემავიწროვებელი და სხვ.) ერთად დანიშვნისას ახდენენ ამ ეფექტების მინიმალიზაციას