ორგანიზმის რეაგირების თავისებურებები

ისევე, როგორც კურორტული თერაპიისგან, კომპლექსური ბიომარეგულირებელი პრეპარატების ზეგავლენით შესაძლოა განვითარდეს ე.წ. „საწყისი გაუარესება“, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს პაციენტის მდგომარეობის გაუარესებას, გართულებას ან მიღებული პრეპარატის გვერდით მოვლენას. ის, ორგანიზმში მიმდინარე ბიორეგულაციური მექანიზმების პროცესების გადაწყობას ასახავს. 

ამის გამო, პაციენტის მკურნალობისას განვითარებული „საწყისი გაუარესების“ მდგომარეობა არ უნდა დაითრგუნოს შესაბამისი თერაპიით. დამატებითი კონსულტაციისთვის მიმართეთ ექიმს.