გამოყენების თავისებურება ბავშვთა ასაკში

კომპლექსური ბიომარეგულირებელი პრეპარატების (კბპ) მაღალი უსაფრთხოების გათვალისწინებით მათი უმრავლესობის გამოყენება ბავშვის დაბადების პირველი დღიდანვეა შესაძლებელი. ალოპათიური პრეპარატებისგან განსხვავებით კბპ ბავშვის მოზარდ, ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელ ორგანიზმზე დამზოგავ, დანმდობ ზემოქმედებას ახდენენ; არ თრგუნავენ საკუთარი დამცველობითი მექანიზმების ფორმირებას, არ იწვევენ იმუნური და ბიოქიმიური რექციების მოშლას. პრეპარატების წვეთების, სანთლების, საინექციო ხსნარების სახით არსებობა აიოლებს მათ დოზირებასა და გამოყენებას ყოველდღიურ პედიატრიულ პრაქტიკაში.  

 

 

 ასაკი

 ახალდაბადებულები    1 წლამდე

 1-დან 3 წლამდე

 3-დან  6 წ-მდე

 6 წ-ის ზემოთ 

 სამკურნალწამლო     ფორმა 

 ტაბლეტები

 1/4 ტაბ.

 1/2 ტაბ.

 3/4 ტაბ.

 1 ტაბ

 წვეთები

 1-2 წვ.

 3 წვ.

 5 წვ.

 10 წვ.

 საინექციო  ხსნარი

 1/6 ამპ.

 1/4 ამპ.

 1/2 ამპ.

 1 ამპ.

 სანთლები

 1/2 სანთ.

 1 სანთ.

 1 სანთ.

 1 სანთ.

 ნაზალური  სპრეი

 1 შესხურ. ორივე  ნესტოში

 1 შესხურ. ორივე  ნესტოში

 1 შესხურ. ორივე  ნესტოში 

 1-2 შესხურ. ორივე   ნესტოში