პრეპარატების მომზადება და შესაძლებლობები

 • შეიცავს მცენარეული, მინერალური და ცხოველური წარმოშობის ნატურალური კომპონენტების ზემცირე დოზებს
 • ხასიათდება მაღალი ეფექტურობით, სამკურნალო მოქმედების კომპლექსური თვისებებით
 • გამოდის მოხერხებული თანამედროვე სამკურნალო ფორმების სახით (საინექციო სითხე (ამპულები), ტაბლეტები, წვეთები, სანთლები, მალამო, გელი და სპრეი)

მომზადების პრინციპები

 • გერმანული ჰომეოპათიური ფარმაკოპეის წესების მიხედვით
 • დოქტორ ჰ. ჰ. რეკევეგის მიერ შემუშავებული ორიგინალური ტექნოლოგიის საშუალებით მიიღწევა პრეპარატის შემადგენელი თითოეული კომპონენტის მოქმედების ურთიერთგამაძლიერებელი და ურთიერთშემავსებელი ეფექტი

მომზადების ძირითადი პრინციპები

 • პრეპარატების მოქმედების ძირითადი მიმართულება - ფიზიოლოგიური პროცესების რეგულაცია, როგორც მთლიანი ორგანიზმის, ისე ცალკეული ორგანოების დონეზე
 • პრეპარატების გამოყენების ძირითადი შედეგები - ორგანიზმის ცხოველმყოფელობის ძირითადი მექანიზმების ნორმალიზება

პრეპარატების შესაძლებლობები და თავისებურებები

 • გამოიყენება სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის, რეაბილიტაციის და პროფილაქტიკის მიზნით
 • ფლობს საკმაოდ სწრაფ სამკურნალო ეფექტს
 • ამაღლებს სტანდარტული თერაპიის ეფექტურობას სხვა პრეპარატებთან ერთდროული გამოყენებისას
 • არ იწვევს გვერდით და ტოქსიკურ ეფექტს, ალერგიულ რეაქციებს (გამონაკლისი უკიდურესად იშვიათ შემთხვევაშია მოსალოდნელი)
 • არ გააჩნია უკუჩვენება და ასაკობრივი შეზღუდვა (რამდენიმე პრეპარატის გამოკლებით)
 • თავიდან იცილებს სხვა პრეპარატების მიღების შემდეგ განვითარებულ გვერდით ეფექტს
 • შესაძლებელია ხანგრძლივი გამოყენება - არ იწვევს შეჩვევას
 • ფლობს ოპტიმალურ თანაფარდობას ფასი/ხარისხი