პრეპარატთა ჯგუფები და მათი აღწერილობა

საქართველოში კომპანია ჰეელ-ის 30-ზე მეტი პრეპარატის სახეობაა დარეგისტრირებული, რომლებიც წარმოდგენილია სხვადასხვა თანამედროვე სამკურნალწამლო ფორმის სახით (საინექციო სითხე (ამპულები), ტაბლეტები, წვეთები, სანთლები, მალამო, გელი და სპრეი)  უახლოეს მომავალში იგეგმება დანარჩენი  პრეპარატების დარეგისტრირება და მათი დამატება

 

 ტაბლეტები

 ანგინ-ჰეელი SD
 ბარიიოდელი
 ბრონჰალის-ჰეელი
 ბრიაკონელი

 გასტრიკუმელი
 გრიპ-ჰეელი

 დიარჰელ S
 ენგისტოლი

 ვერტიგოჰელი

 კალკოჰელი
 კლი.-ჰელი

 ლითიუმელი

 ლიმფომიოზოტი

 მერკურიუს-ჰეელ S
 ნერვოჰეელი N
 ნეურექსანი
 ოსტჰელი
 რენელ NT
 რესტრუქტა SN

 სპიგელონი
 სტრუმელ T
 სპასკუპრეელი

 ტრაუმელ S

 ცელ T

 ჰეპელი

 წვეთები

 აპის-ჰომაკორდი
 ბელადონა-ჰომაკორდი
 ბერბერის-ჰომაკორდი
 ვალერიანაჰელი
 ჰელიდონიუმ-ჰომაკორდი NT

 კრალონინი
 კაკტუს კომპოზიტუმ S

 ქინა-ჰომაკორდ S
 გელზემიუმ-ჰომაკორდი

 გრაფიტეს-ჰომაკორდი
 დროზერა-ჰომაკორდი

 იგნაცია-ჰომაკორდ N

 ჰუსტელი
 ჰორმელ SNT

 ლეპტანდრა-კომპოზიტუმი
 ლილიუმ კომპ. ჰეელ
 ლიმფომიოზოტი N

 მეზერეუმ-ჰომაკორდი

 მულიმენ S
 ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი

 პლანტაგო-ჰომაკორდი
 საბალ-ჰომაკორდი
 ტარტეფედრელ N

 გელი

 ტრაუმელი

 მალამო  ტრაუმელ S
 ცელ T
 სანთლები  სპასკუპრეელ S
 ვიბურკოლი N
 სპრეი

 ეუფორბიუმ კომპ.-ნაზენტროფენ  SN

 ლუფელ-კომპოზიტუმ SN

 ამპულები

 გალიუმ-ჰეელი N

 გრიპ-ჰეელი

 ბერბერის-ჰომაკორდი

 ენგისტოლი
 ლიმფომიოზოტი N
 სპასკუპრეელი
 ტრაუმელ S
 ცელ T 
 ცერებრუმ კომპოზიტუმი NM
 კოენზიმ კომპოზიტუმ ამპულენი
 კუტის კომპოზიტუმ N
 დისკუს კომპოზიტუმ N mit Kalmia
 ექინაცეა კომპოზიტუმი SN
 ჰეპარ კომპოზიტუმ N
 მეტრო-ადნექს-ინელი
 მუკოზა კომპოზიტუმი
 ნევრალგო-რეუმ-ინელი
 უბიქინონ კომპოზიტუმ ამპულენი