ვებინარის კალენდარი 2018

ვებინარის გამართვის თარიღი დრო თემა
26 სექტემბერი     19:00

ბიომარეგულიერბელი პრეპარატები

პედიატრიულ პრაქტიკაში

23 ოქტომბერი     19:00  
28 ნოემბერი 19:00  
26 დეკემბერი 19:00  

 

19-09-2018, 16:40