26 ივლისს ვებინარი გაიმართება

მოცემული ვებინარების ციკლი გახლავთ კომპანია -Heel-ის მიერ წარმოებული ბიომარეგული

რებელი პრეპარატების პრაქტიკული გამოყენების საფუძვლების, მტკიცებულებათა ბაზისა და

მკურნალობის ეფექტური სქემების წარმოდგენა ონლაინ პრეზენტაციების ფორმატში. ვებინარები

იმართება თვეში ერთხელ და ყოველი 5-6 თვიანი ციკლის ბოლოს გაიცემა სერთიფიკატები. 

 

უახლოესი ვებინარის თარიღი და დრო: 26 ივლისი 19:00 სთ.

 

                                       ვებინარზე დასასწრებად მიყევით ბმულს: ვებინარზე რეგისტრაცია

                              (გაითვალისწინეთ, ბმული გააქტიურდება ვებინარის დაწყებამდე 15 წთ-ით ადრე!)

 

ვებინარის თემა გახლავთ: "ბიორეგულაციური თერაპიის მიღების პრაქტიკული საფუძვლები. მტკიცებითი ბაზა. მკურნალობის სქემების ოპტიმიზაცია" (ნაწილი II)

                                    

                                                                  

ვებინარზე განხილული იქნება ბიომარეგულირებელი მედიცინა, მტკიცებითი მედიცინის ჭრილში და შემოთავაზებული იქნება მკურნალობის კონკრეტული სქმები სხვადასხვა დაავადებების დროს, რის საშუალებითაც ექიმებს მიეცემათ შესაძლებლობა, ეფექტურად იმოქმედონ სამუშაო პრაქტიკაში.


 

ვებინარის ციკლის მონაწილეები მიიღებენ:

  • თითოეული ვებინარის ვიდეო ჩანაწერს
  • დამატებით მასალებს საპრეზენტაციო თემებთან დაკავსირებით
  • შესაბამის სერთიფიკატებს - ტესტირების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში

ონლაინ ტესტირება გაიმართება ვებინარის ყოველი ციკლის დასრულების ბოლოს, რომელიც შედგება

5-6 ონლაინ ვებინარისაგან. მონაწილეები შეავსებენ ტესტებს, რომლებშიც კითხვები დაკომპლექტება

უკვე ჩატარებული ვებინარების საერთო თემატიკიდან. 

 

დაგეგმილი ვებინარებისა და სხვა ღონისძიებების გრაფიკის სანახავად მიჰყევით ბმულს:

ღონისძიებების გრაფიკი 

 

ვებინარების ვიდეო ჩანაწერები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: 

ვებინარის ვიდეოები

 

ვებინარი გაძლევთ საშუალებას:

 

1.  ღირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა სრულიად უფასოდ !

2.  ინფორმაციის გაცვლის გამარტივებული ფორმები (სახლიდან/სამსახურიდან გაუსვლელად)

3.  აუდიტორიაზე მორგებული გრაფიკი

4.  რეზიუმეს გამდიდრების მარტივი საშუალება

5.  კვალიფიციურ პროფესორებთან უშუალო ურთიერთობის შესაძლებლობა

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ:

T: 591 72 22 77; 0322 15 91 15

E-mail: kote.todua@heel.ge ; info@heel.ge

 

 

 

10-07-2018, 18:28