სემინარი -“ბიორეგულაციური თერაპიის გამოყენების შესაძლებლობები და პერსპექტივები კარდიოლოგიაში“

2018 წლის 17 მარტსქალაქ თბილისში სასტუმრო Museum Hotel Tbilisi-ში გერმანული ფარმაცევტული კომპანია Heel -ისორგანიზებითგაიმართა სამედიცინო პრაქტიკული სემინარი თემაზე: “ბიორეგულაციური თერაპიის გამოყენებისშესაძლებლობები და პერსპექტივები კარდიოლოგიაში

სემინარის მომხსენებელი გახლდათ თამარ ჩურსინა
..დოცენტი ბუკოვინსკის სამედიცინო უნივერსიტეტიჩერნოვცი

სემინარს დაესწრო 70-ზე მეტი წამყვანი ექიმიმოგეხსენებათ სემინარები პერმანენტული ხასიათისაა და რეგულარულადიმართება წლის განმავლობაში კომპანია Heel-ის ორგანიზებით

 

19-03-2018, 15:48